Forsøg på bevidstløse og svækkede patienter uden samtykke

  • Lovgivning siden 2006 om såkaldt forsøgsværgen, hvor kliniske forsøg med lægemidler gøres uden indhentet samtykke fra patienten, men med samtykke fra en forsøgsværge.
  • Lov vedtaget juni 2011 giver i akutte tilfælde læger fri råderet over bevidstløse borgeres kroppe til forsøg uden informeret samtykke fra patienten selv eller dennes familie.
  • Hver EU-stat bør oprette et elektronisk register, hvor borgere på forhånd kan sige ja eller nej til forsøg i akutte situationer.

Relaterede hjemmesider:

www.forebyggelses-ogpatientraadet.dk

www.mayday-info.dk

Underskriftsindsamling:

www.gopetition.com/petitions/forsoeg-uden-samtykke.html

Share
This entry was posted in Menneskerettigheder, Politik, Samfund and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.